Triggerfactoren in het radicaliseringsproces in kaart gebracht

In 2015 hebben Allard Feddes (UvA), Bertjan Doosje (UvA) en Lars Nickolson (Ministerie van Sociale Zaken en Werk) een grote systematische literatuurstudie gedaan naar alles wat over triggerfactoren (doorslaggevende gebeurtenissen in het radicaliseringsproces) bekend is in nationaal en internationaal onderzoek. Dit was de eerste keer dat een dergelijke studie naar dit onderwerp is uitgevoerd.
Het blijkt, dat er nooit één enkele factor is – zoals bijvoorbeeld problemen thuis of discriminatie – die ervoor zorgt dat iemand radicaliseert.
Op basis van het rapport heeft het Ministerie van SZW een website ontwikkeld voor ouders, leraren en eerstelijnswerkers voor informatie, wanneer er vermoedens zijn van radicalisering.

Lees hier het rapport.

Gerelateerde leden:


terug