Leden

MSc. R.(Ruddy) Faure

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen
Afd. Experimentele- en Toegepaste Psychologie/sectie Sociale en Organisatiepsychologie
faure.ruddy@gmail.com

terug