Aangiftebereidheid na LGBT-gerelateerd geweld

Veel LGBT-ers ervaren in hun leven LGBT-gerelateerd geweld of discriminatie. Om te onderzoeken hoe vaak men dit ervaarde, wat de aangiftebereidheid was en de rol van de politie, hebben Kai Jonas (UvA) en Allard Feddes (UvA) een onderzoek uitgevoerd, in samenwerking met het CoC, de politie-eenheid Roze in Blauw en de Nederlandse Politie Academie.

De belangrijkste bevindingen waren dat een op de vijf LGBT-ers in Nederland hate crime ervaarde in het jaar voorafgaand aan het onderzoek. De aangiftebereidheid is met 10% echter laag. Redenen hiervoor zijn, dat de politie het incident niet serieus neemt, dat het incident zelf niet als ernstig genoeg ervaren wordt, gevoelens van schaamte, en angst dat de daders erachter komen wie er aangifte heeft gedaan.
Het onderzoek toont de grote waarde aan van Roze in Blauw-afdelingen bij de politie. Deze afdelingen kunnen de aangiftebereidheid van LGBT-ers vergroten door hun vertrouwen te winnen en door de verschillende procedures goed uit te leggen.

Lees hier het rapport: Reporting_LGBT_HateCrime

 

 

Gerelateerde leden:


terug