Uitgelicht

Rapport Giebels belangrijke stap in herstel Defensie

De sociale veiligheid binnen Defensie is onvoldoende. Dit is de belangrijkste conclusie uit het eindrapport van de Commissie Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie. De twee belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de defensiecultuur en de wijze waarop de organisatie is ingericht. De commissie kwam tot deze conclusie na het onderzoeken van meldingen die binnengekomen zijn bij de commissie,

Lees meer

Hoe veilig voelt de Groninger zich?

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, de afdeling Onderzoek en Statistiek van de Gemeente Groningen en de GGD Groningen onderzochten gedurende twee jaar gezamenlijk de invloed van de gasproblematiek op ervaren veiligheid, gezondheid en het toekomstperspectief van de bewoners van alle 20 Groninger gemeenten. Opdrachtgever van het onderzoek was de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het onderzoek

Lees meer

Oplossingen voor duurzame inzetbaarheid in de zorg

Er zijn momenteel grote tekorten van zorgprofessionals. Het aantal openstaande vacatures in de zorg is in 2017 met 80 procent gestegen. Tot en met oktober 2017 zaten ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorginstellingen elke maand gemiddeld met een tekort van bijna 10.000 personeelsleden. Het terugdringen van deze tekorten vraagt om een combinatie van maatregelen. Eén van deze

Lees meer

Aangiftebereidheid na LGBT-gerelateerd geweld

Veel LGBT-ers ervaren in hun leven LGBT-gerelateerd geweld of discriminatie. Om te onderzoeken hoe vaak men dit ervaarde, wat de aangiftebereidheid was en de rol van de politie, hebben Kai Jonas (UvA) en Allard Feddes (UvA) een onderzoek uitgevoerd, in samenwerking met het CoC, de politie-eenheid Roze in Blauw en de Nederlandse Politie Academie. De

Lees meer

Spaargedrag bevorderen. Wat werkt?

2,5 miljoen huishoudens hebben te weinig (spaar)geld achter de hand en lopen daardoor een risico op financiële problemen. Harder roepen dat sparen belangrijk is, heeft volgens het Nibud weinig zin. Vrijwel iedereen beseft dat sparen nodig is. Maar een deel van de huishoudens, met name de lage inkomens, ervaart simpelweg te weinig ruimte om te

Lees meer