Thema’s

Sociaal psychologen in Nederland zijn betrokken bij onderzoek en innovatie op verschillende maatschappelijke terreinen. Hieronder staat een greep uit de maatschappelijke thema’s waarop zij actief zijn. Als u wilt samenwerken, contact zoekt met de betrokken onderzoekers of meer wilt weten over de lopende projecten, klik dan op ‘Lees meer’.


Diversiteit

Het betrekken van mensen met verschillende kenmerken (waaronder sekse, etniciteit, cultuur, nationaliteit, educatie, leeftijd, seksuele geaardheid, en lichamelijke en geestelijke beperkingen) is tegenwoordig een prioriteit voor veel organisaties en beleidsmakers.

Lees meer

Financieel gedrag

We leven in één van de rijkste landen ter wereld, maar ondanks al onze welvaart vormen schulden een belangrijk en toenemend probleem in Nederland.

Lees meer

Gezondheidsgedrag

De moderne maatschappij stelt mensen vaak bloot aan verleidingen die soms lastig te weerstaan zijn. Hoe verloopt het denkproces wanneer mensen moeten kiezen tussen directe behoeftebevrediging en langere termijn doelen?

Lees meer

Groningse aardbevingen

410.000 Groningers wonen in een postcodegebied waar schade door aardbevingen erkend is. Wat doen de aardbevingen met de fysieke en mentale gezondheid van de Groningers?

Lees meer

Liefde en relaties

Om goed te kunnen functioneren heeft de mens niet alleen voedsel, onderdak en veiligheid nodig, maar ook stabiele relaties met anderen waarin men zich geaccepteerd en geliefd voelt. Goede sociale relaties zijn essentieel voor ons welzijn en vormen een buffer tegen stress en tegenslag.

Lees meer

Radicalisering

Radicalisering is een uitermate complex proces. Onder radicalisering wordt verstaan een toenemende bereidheid om geweld te gebruiken tegen burgers of symbolische doelen om sociale verandering teweeg te brengen of politieke doelen te bereiken.

Lees meer

Sportpsychologie

KLI-psychologen richten zich op de mentale en sociale aspecten van sport, bewegen en presteren. Voorbeelden van concrete onderzoeksthema’s zijn prestatiemotivatie, doelen en zelfeffectiviteit, prestatiedruk, teamidentificatie en teamgeest, zelfvertrouwen, zelfcontrole, agressie, competitie en coöperatie.

Lees meer