Diversiteit

Diversiteit is een hot topic. Toenemende internationalisering, globalisering en mobiliteit zorgen voor steeds meer diversiteit in alle facetten van de maatschappij. Er is dan ook steeds meer aandacht voor de voordelen van diversiteit. Diversiteit op het werk kan bijvoorbeeld bijdragen aan de creativiteit, innovativiteit, effectiviteit en prestaties van teams.

Inclusie van individuen met verschillende kenmerken (waaronder sekse, etniciteit, cultuur, nationaliteit, educatie, leeftijd, seksuele geaardheid, en lichamelijke en geestelijke beperkingen) is tegenwoordig dan ook vaak een prioriteit voor organisaties en beleidsmakers. Ondanks de vele intiatieven om gelijke kansen te waarborgen is dit in de praktijk niet vanzelfsprekend voor minderheidsgroepen.

Het onderzoek naar diversiteit richt zich op verschillende vraagstukken omtrent de effectiviteit van diversiteit en diversiteitsmanagement. Onderzoekers van de VU Amsterdam en de Universiteit Utrecht werken bijvoorbeeld samen met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) aan de invulling van hun diversiteitsbeleid om gelijke kansen voor mannelijke en vrouwelijke wetenschappers bij het toekennen van onderzoeksfinanciering te waarborgen.

Experts