Nieuws

RSS Meer Nieuws

Het Kurt Lewin Institute is een netwerk van sociaalpsychologen en organisatiepsychologen aan vijf verschillende Nederlandse universiteiten. Ze zijn experts op het gebied van onder andere diversiteit, financieel gedrag, gezondheid, liefde en relaties, radicalisering en de psychologische gevolgen van de Groningse aardbeving.

The Kurt Lewin Institute is a network of social psychologists and organizational psychologists at five Dutch universities. They are experts on, among other  things, diversity, financial behavior, health, love and relationships, radicalization and the psychological impact of the Groningen earth quakes.