Oplossingen voor duurzame inzetbaarheid in de zorg

Er zijn momenteel grote tekorten van zorgprofessionals. Het aantal openstaande vacatures in de zorg is in 2017 met 80 procent gestegen. Tot en met oktober 2017 zaten ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorginstellingen elke maand gemiddeld met een tekort van bijna 10.000 personeelsleden. Het terugdringen van deze tekorten vraagt om een combinatie van maatregelen. Eén van deze maatregelen is het bevorderen van het langer blijven doorwerken van zorgprofessionals (=duurzame inzetbaarheid). Want slechts minder dan de helft van de werknemers in de verpleging en verzorging wil werken tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. De rest wil dit niet of weet het nog niet.

Het creëren van werk dat betekenisvol is of een werkcontext dat betekenisvol werk faciliteert, kan mogelijk bij dragen aan het bevorderen van langer willen doorwerken. Hierbij valt te denken aan mogelijkheden van job crafting of het werken in zorgorganiserende teams. Het ontbreekt echter aan voldoende onderzoek om te begrijpen wat werk betekenisvol maakt en de relatie tussen duurzame inzetbaarheid en betekenisvol werk. Het promotieonderzoek ‘duurzame inzetbaarheid in de zorg’, gefinancierd door stichting Cordaan, wil door middel van kwantitatief en kwalitatief onderzoek hier inzichten in geven. In samenwerking met stichting Cordaan en andere zorgorganisaties, kijken wij hierbij naar de relatie tussen duurzame inzetbaarheid en betekenisvol werk, wat werk betekenisvol maakt en wat de relatie is van verschillende vormen van autonomie met betekenisvol werk. De uitkomsten van de onderzoeken worden vertaald naar beleidsmaatregelen voor de betrokken organisaties.

Gerelateerde leden:


terug