Online misverstanden ontstaan juist door een overdaad aan duidelijkheid

Vaak wordt gedacht dat online discussies escaleren doordat mensen makkelijker ontremd raken als ze vanuit anonimiteit reageren, of doordat mensen online onduidelijker communiceren en daardoor gemakkelijker verkeerd begrepen worden.

Het tegenovergestelde is echter vaak het geval, schrijft Carla Roos in haar proefschrift ‘Everyday diplomacy: Dealing with controversy online and face-to-face’, waarop zij op 22 september aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) promoveert. ‘We zagen dat gesprekspartners zich duidelijker uitdrukten in tekstuele online gesprekken dan in mondelinge gesprekken. Online zei iemand bijvoorbeeld iets als: “Ik ben het hiermee oneens”, waar dezelfde persoon in een mondeling gesprek eerder zou zeggen: “Ik, ehm, ben het er, ehhh, misschien niet helemaal, ehm, mee eens, denk ik”. Online uitingen waren dus minder onduidelijk’

Door die duidelijke communicatie, kunnen mensen die helemaal niet ontremd zijn, wel zo overkomen op anderen, schrijft Roos. Ze adviseert ons daarom om onze mening online als (voorzichtige) mening te uiten in plaats van als vaststaand feit. Schrijf bijvoorbeeld ‘Ik denk dat dat misschien niet zo is’, in plaats van ‘Dat klopt niet’. Daarnaast is het van belang om op de gesprekspartner te reageren om ervoor te zorgen dat hij/zij zich gehoord voelt.

Carla Roos schreef haar dissertatie als lid van het Kurt Lewin Instituut. Momenteel werkt ze aan Tilburg University als Universitair Docent. Haar promotoren aan de RUG waren Tom Postmes en Namkje Koudenburg.

 

Meer lezen:

Online misverstanden ontstaan door een overdaad aan duidelijkheid | Tilburg University

‘Online lijkt niet naar elkaar te worden geluisterd’ – NEMO Kennislink

Proefschrift: Everyday Diplomacy: dealing with controversy online and face-to-face — the University of Groningen research portal (rug.nl)

 

Gerelateerde leden:


terug