Waarom mensen radicaliseren

Op verschillende plekken in het land blokkeren boeren deze week weer de snelwegen met hun tractoren. Ze protesteren tegen het nieuwe stikstofbeleid van de regering.

In ‘Waarom mensen radicaliseren’ beargumenteert Kees van den Bos dat radicalisering wordt aangewakkerd door waargenomen onrechtvaardigheid. Dit komt doordat waargenomen onrechtvaardigheid niet alleen maar een indruk is van mensen, maar als ‘echt’ aanvoelt. Als iets als echt onrechtvaardig wordt ervaren, leidt dit vaak tot boosheid en vervolgens tot radicaal en extremistisch gedrag.

Het boek beoogt radicalisering, gewelddadig extremisme en terroristisch gedrag te verklaren, zodat we het kunnen voorspellen en, waar mogelijk, voorkomen of verminderen. Hiertoe moeten we radicaliserende personen serieus nemen en zorgvuldig nagaan hoe zij de wereld waarnemen.
Kees van den Bos geeft niet alleen een wetenschappelijke analyse van radicalisering, maar schetst ook hoe belangrijk het is om radicaliserende personen te wijzen op hun serieuze verantwoordelijkheden ten aanzien van een democratische rechtsstaat.

 

Lees verder:

Waarom mensen radicaliseren | Uitgeverij Prometheus

Gerelateerde leden:


terug