Leden

Prof.dr. K.(Kees) van den Bos

Universiteit Utrecht
http://vandenbos.socialpsychology.org/

 

Kees van den Bos richt zich op het sociaalpsychologische perspectief van de rechtsstaat. Uit zijn onderzoek blijkt dat de manier waarop mensen behandeld worden en zich gehoord voelen (met respect, beleefdheid en kans om zegje te doen) een belangrijk element vormt voor het vertrouwen in de rechtsstraat. Waargenomen onrechtvaardigheid voedt juist maatschappelijk conflict en draagt bij aan radicalisering, extremisme en terrorisme.

Links:

Linkedin Kees van den Bos

Twitter @KeesvandenBos

Researchgate 


terug