Gezondheidsgedrag

De moderne maatschappij stelt mensen vaak bloot aan verleidingen die soms lastig te weerstaan zijn. Hoe verloopt het denkproces wanneer mensen moeten kiezen tussen directe behoeftebevrediging en langere termijn doelen? Dit kan zowel in het lab als in de echte wereld onderzocht worden. Het blijkt dat kleine aanpassingen soms voldoende kunnen zijn om mensen ertoe te bewegen om voor een gezonde optie te kiezen. Dit duwtje in de rug wordt ook wel Nudging genoemd.

Aan de Utrechtse universiteit houdt het Self-Regulation Lab zich op allerlei manieren bezig met dit vraagstuk. Het lab werkt samen met de Utrechtse gemeenteraad en heeft zo een ‘levend lab’ in een Utrechts buurthuis. Daar testen de onderzoekers hoe de bevindingen die zij hebben opgedaan in hun onderzoek op het gebied van Nudging uitwerken in de praktijk.
Daarnaast loopt er ook een groot onderzoeksproject Welfare Improvement through Nudging Knowledge in samenwerking met de Utrechtse faculteit REBO en de afdeling Communicatie, Filosofie en Techniek aan de Universiteit van Wageningen.
Tevens maakt het Self-Regulation Lab deel uit van het Utrechtse strategische thema Institutions voor Open Samenlevingen. Binnen dit thema houdt men zich bezig met de vraag hoe gedrag beleidsvorming beïnvloedt op allerlei gebieden.

Experts