Panel Discussie over Training van Zelfcontrole

Op 19 januari 2018 werd in de Winkel van Sinkel in Utrecht het Handbook of Self-Control in Health and Wellbeing onder redactie van  Denise de Ridder, Marieke Adriaanse (beiden Universiteit Utrecht) and Kentaro Fujita (Ohio State University), uitgegeven door Routledge, gepresenteerd aan het publiek met een panel discussie over training van zelfcontrole. Vier auteurs van het handboek namen deel aan de discussie: Malte Friese (Universiteit Saarland), Veronika Job (Universiteit Dresden), Bob Fennis (Universiteit Groningen) en Jaap Denissen (Universiteit Tilburg). Deze event werd mede mogelijk gemaakt door steun van het KLI.

De panelleden waren er het snel over eens dat de klassieke definitie van zelfcontrole in termen van inhibitie van ongewenste impulsen tekortschiet als het gaat om het verkennen van de mogelijkheden trainen van zelfcontrole. Ze zagen veel meer in het vergroten van de motivatie om zelfcontrole uit te oefenen en het aanleren van zelfregulatiestrategieën (zoals bijvoorbeeld plannen) in ecologisch valide contexten om de transfer van het aangeleerde gedrag te vergroten. Na afloop van de paneldiscussie werd het eerste exemplaar van het handboek uitgereikt aan Will Tiemeijer van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De WRR bracht in 2017 het rapport Van weten naar doen: Een realistisch perspectief op zelfredzaamheid uit waarin een pleidooi wordt gehouden voor meer aandacht voor beperkte zelfcontrole bij het implementeren van beleidsmaatregelen.

Gerelateerde leden:


terug