Liefde en relaties

Om goed te kunnen functioneren heeft de mens niet alleen voedsel, onderdak en veiligheid nodig, maar ook stabiele relaties met anderen waarin men zich geaccepteerd en geliefd voelt. Goede sociale relaties zijn essentieel voor ons welzijn en vormen een buffer tegen stress en tegenslag.

In Nederland en de landen om ons heen zijn het huwelijk en samenwonen nog steeds de meest voorkomende samenlevingsvormen: Bijna 60 procent van de Nederlanders boven de 20 woont samen met een partner. Bijna 40 procent van de Nederlandse stellen gaat echter weer uit elkaar. Een scheiding is voor de meesten een ingrijpende en stressvolle gebeurtenis, met een lange aanloop en nasleep en vaak grote sociale en economische gevolgen.

Het belang van goede sociale relaties speelt niet alleen bij volwassenen maar ook bij kinderen. Sommige kinderen ontwikkelen op school veel waardevolle vriendschappen, terwijl andere worden gepest of buitengesloten.

De wetenschappers op dit thema onderzoeken hoe goede (partner)relaties ontstaan en in stand worden gehouden. Ook brengen zij de persoonlijke, maatschappelijke en economische gevolgen van relatieproblemen en scheiding in kaart. Waarom zijn sommige mensen hun leven lang gelukkig met dezelfde partner, terwijl anderen van de ene mislukte relatie in de ander vallen? Onder welke omstandigheden kunnen mensen elkaar te vergeven? Wat is de invloed van relatieproblemen op het welzijn en werkprestaties? Deze en andere vragen worden onderzocht met behulp van allerlei methodes zoals labstudies, vragenlijsten en grootschalig veldonderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan verschillende Nederlandse universiteiten. Ook wordt samengewerkt met verschillende maatschappelijke instanties zoals Stichting Marriage Week, Raad voor de Rechtspraak, Villa Pinedo, Stichting EFT Nederland, prettigbevallen.nl en de gemeente Utrecht.

Experts