Financieel gedrag

We leven in één van de rijkste landen ter wereld, maar ondanks al onze welvaart vormen schulden een belangrijk en toenemend probleem in Nederland.

De Universiteit Leiden heeft in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) een bijzondere leerstoel ingesteld met de leeropdracht psychologische determinanten van economisch keuzegedrag. Het doel van de leerstoel is om wetenschappelijke kennis betreffende economisch en financieel keuzegedrag verder te ontwikkelen en deze kennis te integreren in de praktische werkwijze van onder andere het Nibud om zodoende Nederlandse huishoudens verder op weg te helpen naar financiële zelfredzaamheid. Om deze doelstelling te realiseren is een onderzoeksprogramma ontwikkeld waarin momenteel vier promotie-trajecten zijn gestart, waarin de promovendi samenwerken met de KLI-leden: Prof. dr. Wilco van Dijk (houder leerstoel), Dr. Lotte van Dillen, Dr. Marret Noordewier en Prof. dr. Eric van Dijk (allen verbonden aan de Universiteit Leiden). Nibud-onderzoeker Minou van de Werf (Nibud) richt zich in haar project op de effectiviteit van verschillende gedragsinterventies op het financieel gedrag van mensen. Robin Stoof, ook onderzoeker bij het Nibud, richt zich in zijn project op de oorzaken van financiële problemen bij jongeren en zal dit doen in een meerjarige longitudinale volgstudie onder (voormalig) MBO-studenten. Shekinah Dare, werkzaam bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, richt zich in haar project op de relatie tussen financiële kennis, psychologische factoren en financieel gedrag. Leon Hilbert richt zich in zijn AIO-project op de Universiteit Leiden op het effect van financiële schaarste op controle(gebrek) en het uitstellen van financiële beslissingen.

In al deze promotieprojecten is gekozen voor een aanpak waarin fundamenteel onderzoek wordt gecombineerd met toegepast onderzoek. De genoemde leerstoel en de bijbehorende projecten fungeren tevens als een platform waar onderzoekers, beleidsmakers en andere belanghebbenden met elkaar in overleg treden en met als beoogd resultaat het vermeerderen en verspreiden van kennis betreffende economisch en financieel keuzegedrag en het benutten van deze kennis in de Nederlandse maatschappij. In deze projecten wordt naast met het Nibud ook nauw samengewerkt met andere relevante organisaties, onder andere, Autoriteit Financiële Markten, Delta Lloyd Foundation, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Nederlandse Vereniging van Banken, Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland en Wijzer in Geldzaken

Experts