Groningse aardbevingen

De omvang van het probleem is groot: 410.000 Groningers wonen in een postcodegebied waar schade door aardbevingen erkend is. 170.000 mensen (kinderen meegerekend) hebben schade aan hun woning. 85.000 (kinderen meegerekend) hebben meervoudige schade. 10.000 mensen kampen met acute stress-gerelateerde gezondheidsproblemen.

De gevolgen treffen niet alleen een zeer grote groep, ze hebben ook een bredere impact dan ‘alleen’ gezondheidsproblemen: mensen met meervoudige schade hebben een verhoogd arbeidsverzuim en hogere kans op burn-out. Ze rapporteren een afname van sociaal en fysiek functioneren. Vooruitkijkend naar de toekomst is het te verwachten dat een grote groep te maken krijgt met verstoord woongenot, een verminderde kwaliteit van leven en hogere zorgkosten. Op basis van recente wetenschappelijke inzichten is te voorspellen dat vijf of meer mensen per jaar overlijden als gevolg van deze problematiek.

Een eerste onderzoeksproject, Gronings Perspectief, is inmiddels afgerond, maar er komt een vervolg. Daaruit kwamen een heldere diagnose van het probleem naar voren. De volgende stap is om een overkoepelend plan van aanpak te ontwikkelen waarin instanties de aandacht vestigen op de mensen met meervoudige schade. Velen van hen kampen met gevoelens van onveiligheid, gezondheidsklachten, onzekerheid en een gebrek aan toekomstperspectief. De Groningse aardbeving blijft dus de komende jaren een onderwerp van aandacht.

Experts