Sociale media en collectieve actie rondom gasboringen in Groningen

Onderzoekers dr. Hedy Greijdanus en prof. Tom Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen deden, in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, onderzoek naar ‘Sociale media en collectieve actie rondom gasboringen in Groningen’. Centrale onderzoeksvraag was hoe online socialemediagedrag zich verhoudt tot offline collectieve actie. Het volledige rapport is hier te lezen. 

Volgens de onderzoekers is een directe relatie tussen online reuring en offline collectieve actie te simplistisch. Wel is duidelijk dat de opkomst van sociale media de praktijk van collectieve actie ingrijpend heeft veranderd. Het onderzoek gaat hiernaast in op de vragen wat de online indicatoren voor politisering, grote mobilisatie of mogelijke escalatie zijn en welke factoren belangrijk zijn bij de interpretatie van online uitingen.

Sociale context

Een belangrijke overkoepelende conclusie uit het onderzoek is dat de sociale context niet uit het oog moet worden verloren bij de interpretatie van online uitingen. Dat betekent in de casus van de onrust omtrent gasboringen in Groningen dat men rekening moet houden met het gegeven dat Groningers zichzelf niet snel zullen omschrijven als activisten. Een meer praktische bevinding in het onderzoek is dat het online delen van een oproep tot demonstreren een belangrijkere voorspeller is van deelname aan een collectieve actie dan ‘liken’ of reageren op de oproep.

Bron: nctv.nl (bewerking op oorspronkelijke tekst)


terug