Sportpsychologie

Sport heeft grote maatschappelijke waarde. Sport is een belangrijk deel van onze samenleving en verbindt door de aandacht die het dagelijks krijgt via media. Mensen kijken en praten graag over sport, en aansprekende prestaties van topsporters stimuleren mensen vaak om zelf te gaan sporten. En dat is een goede zaak omdat zelf sporten een positief effect heeft op leefstijl en gezondheid. Onder de juiste condities (zoals een positief pedagogisch klimaat en deskundige begeleiding) kan sport ook bijdragen aan – bijvoorbeeld – het verbeteren van de sociale samenhang in wijken en het voorkomen van probleemgedrag bij jongeren. Er zijn zelfs aanwijzingen dat sport en bewegen, mogelijk via zelfvertrouwen, probleemoplossend vermogen en het geven van structuur, een positief effect heeft op schoolprestaties.

KLI psychologen richten zich op de mentale en sociale aspecten van sport, bewegen en presteren, zie bijvoorbeeld www.sportscience.blog waarin onderwerpen voor een breed Nederlandstalig publiek worden besproken als mentale weerbaarheid, omgaan met prestatiedruk en negatieve gedachten, sportouders, sociale vergelijkingen en teamgeest.

Concrete onderzoeksthema’s waar KLI psychologen zich mee bezig houden zijn prestatiemotivatie, doelen en zelfeffectiviteit, prestatiedruk, teamidentificatie en teamgeest, zelfvertrouwen, zelfcontrole, agressie, competitie en coöperatie, leren en zelfverbetering, sportiviteit, sport en persoonlijkheid, en sport, integratie en welbevinden.

Maatschappelijke partners waarmee KLI psychologen samenwerken zijn onder meer:

Experts