Wetenschapsscepsis kent verschillende vormen


Het vertrouwen in de wetenschap zit in een crisis. UvA-psycholoog Bastiaan Rutjes en collega’s voerden een serie studies uit naar dit belangrijke fenomeen. Het onderzoek toont dat niet elke vorm van scepsis over wetenschap vergelijkbaar is. Zo hangt scepsis ten aanzien van klimaatverandering samen met politieke overtuiging, terwijl scepsis over vaccinaties consistent samenhangt met religieuze overtuiging. En scepsis over genetische modificatie staat met geen van beide in relatie.

Meer weten? Een Engelstalige publiekssamenvatting is hier te vinden

 

Gerelateerde leden:


terug